Telefon: +49 2161 48 10 01

Sosyal Hizmet - Evlat edinme koşulları nelerdir? Evlat edinilen kişinin miras hakkı nedir?

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 18679

Makale Dizini

Evlat edinme koşulları nelerdir? Evlat edinilen kişinin miras hakkı nedir?

Evlat edinebilmek için, evlat edinmek isteyenin hiç çocuğu bulunmamalı, en az otuzbeş yaşında olmalı, evlat edinilenden en az onsekiz yaş büyük olmalı, evlat edinilen onsekiz yaşından büyük ve sezgin ise kendi rızası, velayet altında ise öz ana-babasının rızası, vesayet altında bulunanların ise hakimin oluru, evlat edinilen evli ise ayrıca eşinin de rızasının bulunması ile sulh hakiminin, evlat edinilecek kişi ile bir tanığı dinlemesi neticesinde vereceği “evlat edinmeye izin belgesi” ile noterlikte düzenleme şeklinde “evlat edinme sözleşmesi” yapmalı ve bu evlat edinme sözleşmesi, evlat edinme izni ile birlikte nüfus idaresine müracat edilmelidir.

Evlatlık hem kendisini evlat edinenin ve hem de kendi kan hısımlarının yasal mirasçısıdır. Evlatlık ilişkisi tarafların sağlığında karşılıklı anlaşma yoluyla kaldırılabileceği gibi, anlaşmazlık halinde evlatlık ilişkisinin kaldırılması davasının açılması gerekir. Taraflardan biri ölmüş ise, haklı gerekçelerle bu davayı tarafların yasal mirasçıları da açabilirler.