Telefon: +49 2161 48 10 01

Sosyal Hizmet - Mali,mülkü,isi,gücü olana Vergilerini Ödeme Takvimi

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 18680

Makale Dizini

MALI, MÜLKÜ, İŞİ, GÜCÜ OLANA VERGİLERİNİ ÖDEME TAKVİMİ?

Gelir Vergisi : Mart ayı içersinde beyanname verilir.

  1. taksit mart ayı sonuna kadar,
  2. taksit naziran ayı sonuna kadar,
  3. taksit eylül ayı sonuna kadar ödenir.

Geçici Vergi : Beyanname 3 aylık dönemi takip eden 2. ayın 15. gününe kadar verilip beyan edilen vergi yatırılacaktır.

Kurumlar Vergisi : Nisan ayı içinde beyanname verilir.

  1. taksit nisan ayı sonuna kadar,
  2. taksit temmuz ayı sonuna kadar,
  3. taksit ekim ayı sonuna kadar ödenir.

Basit Usül : Götürü vergi kaldırılarak yerine basit usül getirilmiştir.Beyanname her yıl şubat ayında verilecek beyan edilen vergi şubat nisan temmuz aylarında üç eşit taksitte ödenecek.

Fon Payları : Hesaplanan gelir vergisinden başka söz konusu vergilerin % 10’unu fon payına; yıllık gelir vergisi mükellefleri için mart,haziran,eylül yıllık kurumlar vergisi mükellefleri için nisan, temmuz,ekim aylarında ödenir.

Gelir Vergisi Muhtasar Beyannamesi : Takip eden ayın 20’si akşamına kadar ödenir. (Çalıştırdıkları işçi sayısı 10’dan az olan işverenler her ay yerine şubat,mayıs,ağustos,kasım aylarının 20’si akşamına kadar beyannamelerini verip vergilerini ödeyebilirler.)

Katma Değer Vergisi : Takip eden ayın 25. günü akşamına kadar ödenir. (İthalde alınan katma değer vergisi gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.)

Zirai Gelir Vergisi : Beyanname mart ayında alınır. (Beyan edilen vergi mart, haziran, eylül aylarında 3 eşit taksitle ödenir.)

Münferit Beyanname : Dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olmadıkları kazanç ve iratlardan vergisi tevkif suretiyle alınmamış kazanç ve iratlar için iktisap olunan tarihten itibaren 15 gün içinde beyanname verilir.Vergi aynı süre içinde ödenir.

Sosyal Sigortalar Pirimi : Takip eden ayın sonuna kadar ödenir. ocak, mayıs, eylülde aylık bildirge ile birlikte dört aylık bordro verilir.

Bağ-Kur Sigortalılar Primi Her ayın sonuna kadar ödenir.

Damga Vergisi Her ayın 20. günü akşamına kadar ödenir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi İşlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15.günü akşamına kadar ödenir.

Veraset ve İntikal Vergisi Mükellefin ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde beyanname verilir. Söz konusu vergi üç yıl içinde Mayıs ve kasım aylarında olmak üzere ödenir.

Çevre Temizlik Vergisi

  1. taksit ocak ayı sonuna kadar
  2. taksit temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

Emlak Vergisi Bina,arsa ve araziler için 4 yılda bir defa olmak üzere verilecek beyannameler belediyelerce mükellefin genel beyana davet ettikleri tarihi takip eden bütçe yılının mart,nisan,mayıs aylarında 2.taksidi kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

İlan ve Reklam Vergisi İlan ve reklam işinin yapıldığı ayı takip eden ayın 20.günü akşamına kadar ödenir.

Eğlence Vergisi Her ayın 20.günü akşamına kadar ödenir.

Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Aidatı Normal aidat mayıs ve ekim aylarında iki eşit taksitte, munzam aidat mayıs ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Yıllık Harçlar Her mali yılın ilk ayı içerisinde ödenir.

Resmi Defterlerin Tasdiki Bütün resmi defterler aralık ayı sonuna kadar tasdik ettirilir. Yeni işe başlayanlar, işe başlamadan evvel defterlerini tasdik ettirip, işe başlayacaklarını ilgili vergi dairelerine bildirirler.

Yevmiye, kapanış ve ara tasdik zamanı ocak ayı içindedir. Envanter kapanış tasdiki mart ayı içindedir.