Telefon: +49 2161 48 10 01

Sosyal Hizmet - Kentli Haklari Nelerdir

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 18677

Makale Dizini

KENTLİ HAKLARI NELERDİR?

 1. İnsan haklarına saygılı ve bu hakları geliştirmeye açık, bireylerine refahını ve kişiliğini geliştirme güdüsü ve fırsatı sağlayan bir kentsel ortamda yaşama hakkı,
 2. Saldırılara ve suça karşı korunmuş güvenli bir kentte yaşama hakkı,
 3. Hava, su, gürültü vb. kirlenmelere konu olmayan ekolojik dengeleri korunmuş bir kentsel çevrede yaşama hakkı.
 4. Kentte yaşananların kendi ekonomik ve toplumsal girişimlerini geliştirebilmek için gerekli alt yapılara sahip olmayı isteme hakkı,
 5. Kentte yaşayanların yeterli çeşitlilikte mal ve hizmetlerden seçme olanağına sahip olması hakkı,
 6. Kentte uygun yeterli çalışma olanaklarına ve güvencesine sahip olma ve kentin ekonomik gelişmesinden pay alabilme hakkı,
 7. Çoğulcu bir kentli kültürü edinebilme fırsatlarına sahip olabilme hakkı,
 8. Kültürel farklılıkları dolayısıyla kimsenin iş yaşamında ve toplumsal yaşamda dışlanmadığı ikincil konumlara itilmediği çok kültürlü bir bütünleşmesi olan bir kentte yaşama hakkı,
 9. Oturduğu yere bağlılık duyabileceği, ona anlam yükleyebileceği kimliği olan bir kentte yaşama hakkı,
 10. ..Tarihsel mirasın ve geçmişle sembolik bağların korunduğu, nitelikli, uyumlu mimarlık değerlerinin bulunduğu ve yenilerinin eklenebildiği bir çevrede yaşama hakkı,
 11. Yeterli çeşitlilikte konutun üretilmekte olduğu bir sistemin sağladığı konut stoku içinden, kentte yaşayanların ödeme koşullarına uygun, sağlıklı, özel yaşamın gizliliğine olanak veren, dinlendirici, güvenceli konut edinebilme ya da kiralayabilme hakkı,
 12. Konut alanları, çalışma alanları, dinlenme ve eğlenme ile ulaşım kullanışları arasında, birbirini rahatsız etmeyen ama gereksiz ulaşım talepleri yaratmayan uyumlu bir arazi kullanışı dengesine sahip, insanların birbirleriyle ilişki kurma fırsatlarını çoğaltan bir kentte yaşama hakkı,
 13. Kentlilere özürlüler de dahil olmak üzere kentteki değişik gelir gruplarına kentin her noktasına çok zaman harcamadan belli bir konfor düzeyinde seyahat ederek ulaşmasına olanak veren yol ve ulaşım sistemine sahip olmak hakkı,
 14. İnsanların kendilerini yeniden üretebilme olanaklarını güvence altına alan, koruyucu sağlık tesislerine kolayca ulaşabilen, sağlıklı içme suyu ve kanalizasyon sistemlerine sahip, yeterli güneş ışığı alan, yeşil alanlara sahip bir kentte yaşama hakkı,
 15. Dünyanın gelişmiş bilgi ve hünerlerini elde etme olanağını sağlayan, eğitim ve kendini yetiştirme olanakları veren, bu olanakları sürekli olarak geliştiren bir kentte yaşama hakkı,
 16. Kentte yaşayanların, yaş, yetenek ya da gelir ayırımı olmadan yeterli çeşitlilikte spor yapma ve boş zamanlarını değerlendirme olanaklarından yararlanabilme hakkı,
 17. Kentlerde yaşayanların, kentlerdeki hizmetlerin görülmesini sağlayacak yerel yönetimlere seçme ve seçilme, kararlarına katılma ve yönetim üzerinde sürekli bir demokratik denetimde bulunma, kentsel çevrenin ve hizmetlerin geliştirilmesine olanak verecek biçimde kendisini vergilendirme hakkı