Telefon: +49 2161 48 10 01

Escinsellik Özeldir

Ömer Parmaksız tarafından yazıldı.
Gösterim: 1323

'Eşcinsellik özeldir'

Yargıtay, eşcinsel ilişkide olduğu doktorun yanında 'akitsiz' çalışan, ayrılınca yargıya gidip haklarını isteyen kişiyi haklı buldu. Karar 'birlikte yaşayan' herkesi ilgilendiriyor

ANKARA - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 'eşcinsel birlikte yaşam' ve 'iş ilişkisinin' iç içe olduğu bir davada emsal teşkil edecek bir karar verdi. Yargıtay, iş akdinin mevcut olmadığı olayda, tarafların ve tanıkların beyanlarını dikkate alarak iş akdinin bulunduğunu belirtirken, taraflar arasındaki 'eşcinsel ilişkinin' ise özel hayatı ilgilendirdiğine işaret etti. Davanın seyri şöyle gelişti:

M.B. adlı doktorun yanında yazılı iş akdi olmadan çalışan M.S., işinden olunca mahkemeye başvurdu. M.B.'nin muayenehanesinde 1988-1995'te 'özel şoförlüğünü, sekreterliğini' yaptığını, 1991- 1993 tarihleri arasında davalının askerlik görevi nedeniyle Diyarbakır'da özel muayenehanesinde çalıştığını ve burada aynı evde kaldıklarını ileri süren M.S. 'sigortasının yapılmadığını, ücretlerinin ödenmediğini, kendisine yönelik vaatlerin yerine getirilmediğini' iddia etti. M.S. davalı tarafından 86 aylık ücret, hafta ve genel tatil, fazla mesai, kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesini istedi.

Yerel mahkeme reddetti

Doktorun avukatı, tarafların arasındaki ilişkinin 'cinsel' olduğunu, ilişki süresince hiçbir geliri olmayan davacının 'bütün ihtiyaçlarının' karşılandığını savundu.İstanbul 3. İş Mahkemesi, taraflar arasındaki ilişkinin 'eşcinsellik ilişkisinden' öteye geçmediği ve aralarında hizmet akdi bulunmadığı gerekçesiyle davalının talebini reddetti.Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise uyuşmazlığın, hizmet akdinin bulunup bulunmadığında toplandığına işaret ederek kararında şöyle dedi: "Varlığı ileri sürülen ilişkinin özel hayatları ile ilgili olduğu açıktır. Aslolan bu özel hayat dışında taraflar arasında bir hizmet akdinin mevcut olup olmadığıdır. Mahkeme dışı ikrarları doğrulayan tanık beyanları ve dosyadaki diğer bilgilerden ve ceza dosyasındaki davalı ve tanık beyanlarından davacının beş altı yıldır sürekli olarak davalının işyerinde, işveren durumunda bulunan doktorun verdiği para karşılığında onun emir ve talimatı altında bulunduğu ve çalıştığı açıkça ortaya çıkmaktadır." Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, bütün bu maddi olguların taraflar arasında geçerli bir hizmet akdinin varlığını ortaya koyduğunu belirtip, yerel mahkemenin taraflar arasındaki bağlantıyı 'başka türlü yorumlayarak' davayı reddetmesinin de hatalı olduğuna dikkat çekti.

Genel kurulun kararı emsal niteliğinde olduğu için yerel mahkeme benzer durumlarda ücret ve tazminat istemlerini kabul edecek. Karar ayrıca, nikâhsız birlikte yaşayan karşıt cinsten çiftlere de hak isteme olanağı sağlayacak.

Muhalefet şerhi: Ahlaka aykırı

Üyelerden Güven Çetinkaya, 'ahlaka aykırı ilişkiye prim verilemez' gerekçesiyle karara şöyle karşı çıktı:

"Ücret sözleşmesi bulunmadığı, tarafların karı koca dayanışması gibi yardımcı oldukları, bu ilişkin temelini yasalarımızın korumadığı, toplumuzun ahlak yapısına uymayan adaba aykırı birlikteliğe dayandığı olayımızda, hizmet akdinin unsurları oluşmamıştır. Hizmet akdinin varlığı kabul edilse bile mevzunun ve temelinin ahlaka aykırı bulunması nedeniyle Borçlar Kanunu gereği mutlak butlan sebebiyle tamamıyla batıldır." (aa)